Koroner anjiyografi ve sol kalp kateterizasyonu sırasında kaydedilen sol ventrikul diyastolik basınç değerlerinin diğer kateterizasyon verileri ve ekokardiyografik bulgular ile ilişkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Istanbul Medical Faculty, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1998

Student: Daryuş Gaffarizonoz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sabahattin UMMAN