Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Reşat Can Akkay

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nihal TUNCER TERREGROSSA