"Türkiye'de Farklı Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında Kurumsal Gönüllülük Kimliğinin İncelenmesi"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Selver Özgür

Supervisor: Göklem Tekdemir