AKUT İSKEMİK İNMELİ OLGULARDA SINIFLAMA İLR LOKALİZASYONU,ETYOLOJİ VE PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Brshh, Turkey

Approval Date: 1997

Student: ASİSTAN DR BENGİ BAHAR DEMİRBAĞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): DURSUN KIRBAŞ