Cinsiyet tanımlarında göstergelerin kullanımı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Elçin Elçi

Supervisor: Göklem Tekdemir