İsmail Hakkı Bursevî'nin Kitâbu Muzîli'l-Ahzân'ı ve İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Saliha Kübra Yanık

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe