AZOLLA CAROLİNİANA DA YÜKSEK IŞIK ve AÇLIK STRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment of Biology, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Başak Defne PORSUK

Supervisor: Taylan Kösesakal

Abstract:

Bu çalışmada yüksek ışık şiddeti ve açlık stresinin Azolla caroliniana üzerindeki etkileri

araştırıldı. Bitkiler serada azot içermeyen Hoagland besiyerinde yetiştirildi. Bitkilere ışık stresi

(450 μmolm-2 s-1) 7 gün süresince uygulandı. Açlık stresi için bitki besiyerleri kademeli olarak

seyreltildi ve iki ay sonra deney sonlandırıldı. Abiyotik stresin bitkiler üzerindeki etkilerinin

incelenmesi amacıyla bitki büyümesi, fotosentetik pigment içeriği, antosiyanin, total fenolik ve

flavonoid miktarları ölçüldü.

Yüksek ışık stresi bağıl büyüme oranını arttırsa da anlamlı bir fark (P>0,05) yaratmadı. Total

klorofil ve karotenoid içeriği kontrol seviyesinde kalırken klorofil a/b oranını önemli derecede

arttırdı. Işık stresi koşullarında antosiyanin içeriği kontrole oranla 8,2 kat, total fenolik ve

flavonoid miktarı ise sırasıyla %38 ve %45 arttı. Açlık stresi total klorofil (P<0,01) ve

karotenoid (P<0,05) miktarını arttırdı. Açlık stresi koşulları antosiyanin, total fenolik ve

flavonoid üretimini teşvik etti. Sonuç olarak abiyotik stres koşullarına karşı A. caroliniana

yapraklarındaki antosiyanin birikimi başta olmak üzere, karotenoid, total fenolik ve flavonoid

miktarlarındaki artışın bitkinin yüksek ışık şiddetinin ve açlık stresinin zararlı etkilerinden

korunmasını sağladığı söylenebilir.