Türkiye'de Konut Üretim Politikaları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Aytekin Bektaş

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz