Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta sentaz enziminin farklı fotoperiyotlardaki ekspresyon analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: YUSUF CAN GERÇEK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gül ÖZ