İlaç Sektöründe Dergiciliğin Yeri ve Önemi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Hakan Karpuz

Consultant: Aslı Gönenç