“Faktör ve Kümeleme Analizi Yardımıyla Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Araştırılması Üzerine Bir Uygulama"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2000

Student: Gülçin Menteş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehpare TİMOR