Gelişmekte olan ülkelerde finansal derinleşmenin sigorta sektörüne etkilerinin analizi: Türkiye örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP STEFAN

Supervisor: Selman Yılmaz