Varlık Fiyatlamada Faktör Modelleri ve Üç Faktörlü Modelin İMKB’de Testi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Başak Şakar

Consultant: Murat Kıyılar