"Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Diplomatik Bilimi Bakımından Sened-i Hakaniler"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Merve KARAMAN

Supervisor: Gülden Sarıyıldız