Gelişmekte Olan Ülkelerin İktisat Politikası Amaçları: Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Aliye AY ÇAKAR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selman YILMAZ