İbrahim el-Kevni ve 'Nezifu'l-hacer' Adlı Romanı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ayman AJOUZ

Supervisor: İbrahim Şaban