Hizmetkar liderliğin iş tatminine etkisi: bilişim sektöründe bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: BUKET AKDÖL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Şebnem ARIKBOĞA