Kurumsal Performans Denetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Denetimin Değişen Rolü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Halil İbrahim Çiftçi

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz