Kültürel Coğrafya Açısından Güneydoğu Anadolu Mutfağı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Sibel Yücetaş

Consultant: Meral Suna Doğaner