Bie Eko-İnovasyon Aracı Olarak Biyomimikri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Sisyasal Bölümü, Turkey

Student: Seda Celep

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Zeynep DÜREN