Belirli Kişisel Özelliklerin Dolaylı Utanma Duygusu Üzerindeki Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Işıl Tatlıcıoğlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sevim CESUR