Gazetecilik Meslek Etiği Bağlamında Kişilik Haklarının Korunması Sorunu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Şilan Çete

Supervisor: İbrahim Sena Arvas