Lojistiğin Dış Ticaret Üzerine Etkileri ve Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Güldenur Adıgüzel

Supervisor: Demet Çak