Eticaret Sektöründe Elojistik Uygulamaları: Bir İŞletme Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Abdülkadir Özen

Consultant: Rasim İlker Gökbulut

Abstract:

Teknolojinin gelişimi birçok alanda işletmelere ve kişilere kolaylık sağlamıştır. Bu alanlardan biri, internet kullanımının artması ile birlikte gelişen e-ticaret sektörüdür. İşletmeler ve kişiler, e-ticaret sayesinde mesafeler uzak olsa bile alışveriş yapabilmektedir.     

 

E-ticaret ile yapılan alışverişlerin tamamlanabilmesi için tıpkı geleneksel ticarette olduğu gibi lojistik süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Lojistik süreçlerin de teknolojik gelişmelerden etkilenmesi sonucu, süreçlerin daha kolay yönetilmesini ve zaman tasarrufu sağlayacak e-lojistik uygulamaları ortaya çıkmıştır.

 

             Ticaretin dijital ortamda yapıldığı işletmelerde e-lojistik kullanımı kaçınılmazdır. Bu çalışmada, e-ticaret işletmelerindeki e-lojistik uygulamalarının verimliliği ve oluşan aksaklıkların hangi sebeplerden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca sipariş teslim süresi, depo verimliliği, hizmet kalitesi ve e-lojistiğin işletmelere sağlayabileceği avantajlar konusunda araştırma yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak sektörde faaliyet gösteren bir işletmede inceleme yapılmıştır.

 

Yapılan incelemeler sonucunda ise işletmenin e-lojistik kullanım amaçları; uygun depo maliyetleri, bilgi akışının hızlandırılması, tüketici – işletme arasındaki koordinasyonun yüksek derecede sağlanması olup, sonuçlara bakıldığında ise sonuçlar ile amaçlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.