Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında RRM1, RRM2 ve ERCC2 gen polimorfizmleri ve serum 8-OHG ve LDH düzeylerinin hastalığın riski ve prognozu üzerine etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Ender Coşkunpınar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İlhan YAYLIM