İslam Sanatında Lale Motifinin Kullanıldığı Yerler ve Günümüz Demirkapılardaki Uygulamaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Melek Aktürk

Supervisor: Hilal Kazan