Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Ulusal Kimlik Olgusu Ve Ulusal Kimliğin Televizyon Haberlerinde Sunumu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2007

Student: Yusuf YURDİGÜL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Murat ÖZGEN