Katyonik steroid antibiyotiklerin Burkholderia cepacia kompleks suşlarına karşı oluşturduğu in vitro etkilerinin araştırılması”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Department of Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Elif-Sena DEMİR

Supervisor: Çağla Bozkurt Güzel