1980-2010 Yılları Arasında "Azınlık", "Etnisite" ve "Kültürel Kimlik" Kavramlarının Çeviri Yoluyla Türkiye'deki Sosyal Bilim Literatürüne Aktarımı (No:2502140042)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Gözde Serteser

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mine YAZICI