BİR TOPLUMSAL İLİŞKİ BİÇİMİ OLARAK BORÇLA SATIN ALMA: TARİHSEL VE MİKRO-SOSYOLOJİK BİR İNCELEME


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammed Fatih Karakaya

Consultant: Enes Kabakcı