Petrol Ve Doğalgaz Fiyatlarının Enerji Sektöründeki Şirketlerin Pay Senedi Verimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki Şirketler Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Hülya Örçen

Supervisor: Mehmet Sabri Topak