Makroekomomik Göstergelerin Takipteki Kredilere Etkisi: Türkiye'de Sektörel Bazlı Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar , Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Abdurrahman Özciger

Supervisor: Mehmet Sabri Topak