Yeni Ticaret Teorisi Işığında Güney Kore Ekonomik Kalkınma Deneyimi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 1996

Student: Feride Gönel

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nihal TUNCER TERREGROSSA