CERAGENİNLER VE ANTİMİKROBİYAL PEPTİDLERİN İNSAN HAVAYOLU EPİTEL HÜCRESİ ÜZERİNDE OLUŞTURULAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA BİYOFİLMİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Department of Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem OYARDI

Supervisor: Çağla Bozkurt Güzel