Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: Fulya AYDINLI KULAK

Supervisor: Ahmet Cevat Acar