Roma Lirik Şiirinde Ölçü ve İnsan Duygulanımı Üzerine Bir Çözümleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Ekin Öyken

Supervisor: Çiğdem Dürüşken