Azerbaycan Anayasasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Azer Mansurov

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İlker AKTÜKÜN