Türkiye'de döngüsel ekonomi bağlamında atık yönetimi: Pest analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER FARUK YILMAZ

Supervisor: Selman Yılmaz