19. Yüzyıl Ortalarında Kırklareli (Kırkkilise)’nin Sosyo-Ekonomik Durumu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Burcu Burnaz Kabakçı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU