Mercimek (Lens culinaris Medik.) Bitkisinde ADP-Glukoz Pirofosforilaz ve Nişasta Dallandırma Enzimlerinin Kısa Gün Periyodundaki Ekspresyon Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Hande Morgil

Supervisor: Gül ÖZ