Osmanlı'da Tek Hadis Şerhçiliği: Kâfiyecî 879/1474 Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Taha Rıdvan Akay

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Seyit Ali GÜŞEN