Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarında Sivil Toplum Kuruluşları: Hayat Vakfı Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Müzeyyen Pelin KARACA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Faruk TAŞCI