Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarında Metastaz Potansiyelini Öngörmede CD73, CD147 ve Osteopontin İmmünhistokimyasal İncelemelerinin Yeri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Istanbul Medical Faculty, Department of Pathology, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Irmak Urla Gündüz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gülçin YEGEN