Çalışanların İş Tatminine Yol Açan Faktörler ve İş Tatmininin Sonuçlarına İlişkin Olarak K.K.K Kara Havacılık Sınıfında Yapılan Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Hüseyin Başaran

Supervisor: Ahmet Cevat Acar