Kolorektal kanserli hastalarda Konneksin 43 ve E-cadherin Gen Anlatımlarının ve Selenyum Düzeyinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Saime Turan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İlhan YAYLIM