KAROTİS VE VERTEBROBAZİLER SİSTEM İSKEMİK İNMELİ HASTALARIN KLİNİK,ETYOLOJİ VE PROGNOZ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Brshh, Turkey

Approval Date: 2005

Student: ASİSTAN DR NURTEN ÇOLAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): DURSUN KIRBAŞ