Sigortalının, sigortacının halefiyet hakkını ihlal etmeme yükümlülüğü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Fatih Ölmez

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Fatih ARICI