Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma Araçlarından Defilerin İleri Sürülmesi ve İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: İrem Pınar Çağlar

Supervisor: Cengiz Serhat Konuralp