Tanzimat Dönemi Sanatında Yeni Üslup Arayışı (1808-1861)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Edisa Bloken

Supervisor: Gülberk Bilecik