Eşzamanlı Çeviride Kestirim: Dil İçi ve Dil Dışı Etmenlerin Çeviribilim Öğrencilerinin Performansına Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Translation Studies, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Nazligül Bozok

Supervisor: Esra Özkaya